Jesteś tutaj: Strona główna » Korespondencja z Urzędem

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Sochaczew udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: 

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Wszelką korespondencję można składać:

  • listownie na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kusocińskiego 11

96-500 Sochaczew

 

  • osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu (I piętro pokój 38)
  • pocztą elektroniczną na adres: wash@praca.gov.pl
  • faxem na nr telefonu (46) 862 24 24
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu EPUAP

 

Wszystkie pisma po dekretacji przekazywane są do odpowiednich pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych

i tam rozpatrywane.

Autor: Maciej Wójcicki
Opublikował(a): Maciej Wójcicki (2013-02-18 13:25:24)
Zredagował(a): Jadwiga Libera (2020-02-17 14:52:03)
Liczba wyświetleń: 2950
Rejestr zmian