Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020


 2015-2016-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)

 

Informacja o projekcie Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)

 

W dniu 21 października 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-RPMA.08.01.00-14-0023/15 o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy  Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na podstawie niniejszej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 92 osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 035 395,42 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 628 316,34 zł.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach projektu RPO WM 

     Regulamin naboru do projektu 

   Aneks do regulaminu naboru do projektu

   Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - październik 2016

Autor: Jadwiga Libera
Opublikował(a): Jadwiga Libera (2015-07-08 15:30:02)
Zredagował(a): Jadwiga Libera (2017-03-10 13:59:35)
Liczba wyświetleń: 1593
Rejestr zmian