Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020


 

 2017-2018-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

 

W dniu 23 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-RPMA.08.01.00-14-7670/17-00. o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy  Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na podstawie niniejszej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy   w powiecie sochaczewskim (II)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

 

Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim.

Całkowita wartość projektu wynosi  2 233 423,28 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 786 738,63 zł.

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż  w ramach projektu RPO WM

  Regulamin rekrutacji do projektu

Autor: Jadwiga Libera
Opublikował(a): Jadwiga Libera (2017-02-10 15:09:31)
Zredagował(a): Jadwiga Libera (2017-04-05 12:58:55)
Liczba wyświetleń: 1401
Rejestr zmian